Kassitler Kimdir?

Kassitler dönemi, Kassitler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Kassitler hakkında bilgi.

Mezopotamya’ya egemen ol­dular. Kassitler, On Asya tarihinde silik kal­mışlardır. Babil, Kassitler’i kendi içinde eritti. İki yüzyıl süren karanlık dönem hak­kında fazla bir şey bilinmiyor.

M.Ö. 19. yüzyılın ortalarında Kassit Kralı, Asur Kralının kızı ile evlendi. Bu ittifak savaşlara ve Babil’in Asurlular tarafından, M.Ö. 1235 yılında geçici bir süre işgaline yol açtı. Babil’i yeniden ele geçiren Kassit sülalesi­ne M.Ö. 1157 yılında Elamlılar son verdi.