Kars İli Hakkında Bilgi

Kars hangi bölgededir, Kars ili tarihi, coğrafi özellikleri ve ekonomisi, Kars hakkında bilgi.

Kuzeydoğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında yer alan Kars’ın 15 ilçesi vardır: Akyaka, Aralık, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, Digor, Göle, Hanak, İğdır, Kağızman, Posof, Sarıkamış, Selim, Susuz ve Tuzluca, ili doğudan SSCB ve İran, kuzeybatıdan Artvin, batıdan Erzurum, güney ve güneydoğudan Ağrı çevreler.

İl topraklarının % 38.2’si dağlarla kaplıdır. Hacıhalil Dağı (2.366 m.), Dumanlı Dağı (2.699 m.), Uğurlu Dağı (2.806 m.), Soğanlı Dağı (2.808 m.), Süphan Dağı (2.909 m.), Yağlıca Dağı (2.961 m.), Akbaba Dağı (3.026 m.), Keldağ (3.033 m.), Allahüekber Dağları (3.120 m.), Aladağ (3.138 m.), Zor Dağı (3.196 m.), Kısır Dağı (3.197 m.) ve karsBüyük Ağrı Tepesi (5.123 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının % 11,1’ini kaplar. Iğdır Ovası, Kars Ovası, Göle Düzü, Ardahan Düzü, Haçuvan Düzü, Damal ve Hanak düzlüklerinde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.
Aras Irmağı (435 km.), Arpaçay, Kars Çayı ve Kura Irmağı, Kars topraklarını sular.
Kars ilinde birçok göl vardır. Çıldır Gölü (120 km2), Aygır Gölü (3 km2), Deniz Gölü, Aktaş Gölü (27 km2) ve Turna Gölü (2 km2), bunların en önemlileridir.
Kars topraklarının % 68,5’i çayır ve meralarla kaplıdır. % 21.6’sı ekili-dikili alanlardan, % 5.1’i de tarıma elverişsiz alanlardan oluşur.

ilde Doğu Anadolu’nun yüksek yayla iklimi hakimdir. Kışlar çok soğuk ve sert, yazlar serin geçer.
Kars ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfusun % 84’i tarım kesiminde çalışır. Ürünleri sınırlıdır. Şekerpancarı, fasulye, fiğ, buğday, arpa, patates, pamuk, sebze-meyve yetiştirilmektedir.

İlde hayvancılık tarla tarımından çok daha önemlidir. Zengin bitki örtüsü ile kaplı çayır ve meraların çokluğu hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Kars, en çok sığır besleyen ilimizdir. Ayrıca koyun, kılke-çisi, manda, at, eşek, arı ve tavuk da beslenmektedir.
MTA’nın Kars’ta belirlediği madenler şunlardır: Kağızman: Arsenik, asbest, manyezit, tuz. Tuzluca: Tuz, tuğla-kiremit hammaddesi Sarıkamış: Alçıtaşı, Ardahan: Linyit.