Karbonhidrat Nedir, Nerede Bulunur

Karbonhidratların özellikleri nelerdir, Karbonhidrat çeşitleri nelerdir, Karbonhidrat faydaları hakkında kısa bilgi.

Karbonhidratlar (veya glüsidler), genel olarak şekerler adı altında toplanan bir gruptur. Ancak bunların hepsi böyle değildir. Bazı karbonhidratlar (meselâ nişasta) ne şeker görünüşü ne de şeker tadı vardır.

Organizmanın en önemli şeker kaynakları arasında bulunmaları nedeniyle başlıca görevleri enerjetik mahiyettedir. Bununla birlikte yaşamak için gerekli olan yapılara da dahildirler. Bazı karbonhidratların enzimatik yapılara dahil karbonhidratlarolduğunu ve dezoksiriboz adı verilen bir karbonhidratın, genetik mirasını taşıyan yapıların veya DNA ve RNA’nın temel maddelerden biri olduğunu unutmamalıyız.

Bitkisel ve hayvansal dokularla beslenmemiz nedeniyle beslenmemizde pratik olarak bu dokulara dahil bütün karbonhidratlar yer alır. Bununla birlikte bazı karbonhidratlar çok yüksek miktarlarda mevcuttur. Bazılarının ise miktarı düşüktür. O halde biz, 3 monosakkarid (veya basit şekerler), 3 disakkarid (2 monosak-karidin birleşmesinden oluşmuş) ve 4 polisakkaridle (çok sayıda monosakkarid moleküllerinden oluşmuş) temsil edilen birinci gruptakilerle ilgileneceğiz. Mono-sakkaridler şunlardır: Glikoz Bilinen bütün beslenme disakkarid leri ve polisakkaridlerine (bir durun, hariç) dahil olmaları; bütün karbonhidratları etkiler.