Kararlılık Kuşağı Nedir?

Kararlılık Kuşağı ve ışıma türleri, Kararlılık Kuşağı grafiği, Kararlılık Kuşağı hakkında bilgi.

Kararlı çekirdeklerde bulunan proton sayısına karşılık nötron sayıları bir grafik kağıdına geçirilirse, şekilde görülen kararlılık kuşağı denilen bir grafik elde edilir.
Şekilde atom numarası 1-35 arasında olan elementlerin kararlılık kuşağı gösterilmiştir. Bütün elementleri kapsayan kararlılık kuşağının incelenmesinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

1- Şekilde siyah kareler, kararlı çekirdeklerdir.
2- Atom numarası, Z: 1-20 arasındaki kararlı çekirdeklerde proton sayısı ile nötron sayısı eşittir.
3- Atom numarası, Z: 20-83 arasında olan çekirdeklerde nötron sayısı, proton sayısından fazladır.
kararlilik_kusagi4- Atom numarası, Z: 83’ten büyük olan bütün atomlar kararsız olup, radyoaktiftir.
5- Atom numarası çift olan atomların, atom numarası tek olanlardan daha çok sayıda kararlı izotopu vardır.
6- Nötron sayısı çift olan atomların, nötron sayısı tek olan atomlardan daha çok sayıda kararlı izotopu vardır.
7- En kararlı çekirdekler, hem proton sayısı hem de nötron sayısı çift olan çekirdeklerdir.

Bu yapıda 166 tane kararlı çekirdek bilinmektedir. İleri incelemeler, hem proton sayısı hem de nötron sayısı tek olan 8 çekirdek bulunduğunu göstermiştir. Çok kararlı çekirdekler çift-çift tipinde olanlardır.

Bu gözlem, çekirdeklerin kararlılığında nötron ve protonların birbirleriyle ayrı ayrı çiftleşmelerinin rol oynadığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Bilim adamları bu görüşten hareketle, çekirdek enerji katmanı modelini geliştirmişlerdir. Bu görüşe göre, belli birimler halinde çiftleşen nükleonlar, çekirdek içinde sahip oldukları enerjiye göre, değişik enerji katmanlarında bulunurlar. Bu model elektron orbital modeline benzetilebilir.