Karanlık Kutu Nedir?

Karanlık Kutu ne işe yarar, Karanlık Kutuyu kim bulmuştur, Karanlık Kutu nerelerde kullanılır hakkında bilgi.

Belirli bir uzaklıktaki bir ekran üzerine görüntüsü düşürülecek cisimlerin yaydığı ışınları alan, her tarafı kapalı olup yalnız bir merceklik yeri açık olan bir kutudur.

Bu olayı ilk kez 13. yy.da Roger Bacon adlı bir bilgin gözledi.

Işık geçirmeyen bir kutunun bir yüzü­ne ekran, ekranın karşısına düşen yüzü­ne de küçük bir delik açılarak bir karan­lık kutu meydana getirilir. Bu karanlık ku­tuya bir ışık kaynağı tutulursa ekran üze­rinde kaynağın ters bir görüntüsü elde edilir. Deliğin küçüklüğü ne kadar küçük­se görüntü o derece net olur, aydınlık azalır.

Karanlık kutuda görüntünün meyda­na gelişi şu şekilde açıklanabilir. Kayna­ğın her noktasından çıkan ışık ışınların­dan yalnız ince birer koni şeklinde olan­lar karanlık karanlik_kutukutunun deliğinden içeri gi­rerler. Bu konik ışık demetleri karanlık ku­tunun ekranında küçük ters görüntü mey­dana getirir.

Karanlık odada buna benzer görüntü meydana getirilir.

16.yy.da deliği daha büyütülmüş ya­kınsal mercek kullanılan karanlık odalar yapıldı. Bu sayede daha net, daha ışıklı görüntüler elde edildi. Fakat cismin mer­cekten belirli bir uzaklıkta olması gere­kiyordu. Bunun için iki kutu kullanılırdı. Çok sonraları ise, katlanabilir körüklü kutular kul­lanıldı.

Fotoğrafçılığın başlangıcı karanlık ku­tunun bulunmasıyla oldu.