Karamani Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı

In Genel, Kim, Kimdir 4 views

Karamani Mehmet Paşa nerede yaşadı, Karamani Mehmet Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ünlü bir Türk devlet adamıdır. Mevlananın Sorunlarındandır. Konya’da doğdu. Medrese öğreniminden sonra vezir-i azam Mahmut Paşa’nın himayesinde yükseldi; Fatih’ in takdirini kazandı. 1458’de vezir (mareşal), 14o4’te nişancı (devlet bakanı) oldu. Ünlü Fatih Kanunnamesinin hazırlanmasında hükümdarın en büyük yardımcısı idi. Devlet idaresinde ıslahat yaptı.

Mehmet Paşa 1478’de Gedik Ahmet Paşanın yerine vezir-i azam (başbakan) oldu. Fatih’in 1481’de ani ölümü üzerine Sultan Cem’i tahta çıkarmak istediyse de veliaht şehzade Bayezit’i tutanlar tarafında öldürüldü. Kumkapıda adını taşıyan camiye gömüldü.

Karamaninin soyu uzun müddet devam etti, Karaçelebizadeler adıyla büyük adamlar yetiştirdi. Şair Nedim de Karamanı soyundandır. Karaman! şair ve naşir olarak da büyük ün kazanmıştı. Nişani mahlasını kullanırdı. Tarihçi olarak da önemlidir. Arapça yazdığı Osmanlı Sultanları Tarihi çağdaşı olduğu devir üzerinde pek değerli bir kaynaktır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Karamani Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı"


Top