Karamani Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı

Karamani Mehmet Paşa nerede yaşadı, Karamani Mehmet Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ünlü bir Türk devlet adamıdır. Mevlananın Sorunlarındandır. Konya’da doğdu. Medrese öğreniminden sonra vezir-i azam Mahmut Paşa’nın himayesinde yükseldi; Fatih’ in takdirini kazandı. 1458’de vezir (mareşal), 14o4’te nişancı (devlet bakanı) oldu. Ünlü Fatih Kanunnamesinin hazırlanmasında hükümdarın en büyük yardımcısı idi. Devlet idaresinde ıslahat yaptı.

Mehmet Paşa 1478’de Gedik Ahmet Paşanın yerine vezir-i azam (başbakan) oldu. Fatih’in 1481’de ani ölümü üzerine Sultan Cem’i tahta çıkarmak istediyse de veliaht şehzade Bayezit’i tutanlar tarafında öldürüldü. Kumkapıda adını taşıyan camiye gömüldü.

Karamaninin soyu uzun müddet devam etti, Karaçelebizadeler adıyla büyük adamlar yetiştirdi. Şair Nedim de Karamanı soyundandır. Karaman! şair ve naşir olarak da büyük ün kazanmıştı. Nişani mahlasını kullanırdı. Tarihçi olarak da önemlidir. Arapça yazdığı Osmanlı Sultanları Tarihi çağdaşı olduğu devir üzerinde pek değerli bir kaynaktır.