Karakter Nedir?

Karakter nedir psikoloji, Karakter nasıl belirlenir, Karakter hakkında bilgi.

Karakter kelimesinin çeşitli tanımları ya­pılmıştır. Karakter kişinin davranış ve tutumlarının düşüncesiyle tutarlığıdır.

“Karakter çok çeşitli davranışlardan toplumun kültür değerlerine göre iyi veya kötü olanlarının yahut doğru veya yanlış olanların bir insan tarafından devamlı ola­rak yapılmasıdır.”

Karakter sahibi insan deyince ahlâk ku­rallarına uyan insan akla gelir. Davranış­larında tutarlılık vardır. Bir bakıma kişili­ğin yansımasıdır. Karakter üzerinde çev­reden gelen etmenlerin önemli bir yeri, vardır.

Anormal insanlarda karakterin çözül­meye başladığını, kişi ile çevresi arasım da intibaksızlıkların doğduğunu görürüz.