Karagöz Hacivat Nasıl Oynatılır

Karagöz Hacivat oyunu nasıl oynatılır, Karagöz Hacivat oyunu perde hakkında bilgi.

Karagöz karartılmış bir yerde, çoğu zaman iki duvarın köşe yaptığı bir kısma gerilmiş 1 X 1,20 m. boyutlarında bir beyaz perde üzerinde oynatılır. Karartılmış yere seyirciler oturur. Beyaz perde yerden iki metreye yakın yükseğe gerilmiştir. Etrafındaki boşluk ela gene kumaşlarla halktan ayrılmıştır. Hayal oyunu sözünden dolayı kendisine hayalide denilen karagözcü, adamlarıyla, daha önceden perdenin gerisine yerleşir.

Bir hayalci kadrosu şu kimselerden meydana gelir: Usta (karagözcünün kendisi), çırak, sandukkar, iki yardak, bir hamal. Ustanın her bakımdan usta olması şarttır: Az çok okumuş olacak, edebiyattan, hele Türk müziğinden anlayacak, çok iyi sesi olacak. Gayet zeki, hazırcevap olacak.

Her türlü hayvan ve insan taklidini de yapabilmelidir, çünkü oyunu yalnız bir kişi, usta oynatır. Çırak sıra ile şekilleri yetiştirir, işi bitenleri kaldırır. Sandukkar bu malzemeyi sandığa yerleştirir, ayrıca ustaya yardım eder. Birinci yardak, oyuna gerekli şarkılar okur, dairezen (tef çalan) denilen ikinci yardak da gerekli gürültüleri sağlar. Hamal, sandığı, daha başka malzemeleri taşır.

Bunlar, perdeyi gererler. Perdeye meydan, Küşteri meydanı, ya da ayna denir. Arkasına, ensiz bir tahta yerleştirilir. Bunun üzerine içinde mum parçaları yanan şema konur, yakılır. Perde aydınlanınca arkadan ışık alan şekiller renkli olarak beyaz perde üzerinde görünür. Usta, şekilleri perdede hem hareket ettirir, hem de her birinin ağzından, gereğinde taklitlerle, sözleri söyleyerek oyunu yürütür.
Suret ya da tasvir denilen şekiller