Karadeniz Hakkında Bilgi

Karadeniz nerededir? Karadeniz’in özellikleri, iklimi, coğrafi konumu, tuzluluk oranı, suyunun özellikleri, yüzölçümü hakkında bilgi.

Ortasındaki derin çanağıyla taşan bir tencereyi andıran Karadeniz, (yüzölçümü 424.000 km.2) sığ bir eşikle bağlandığı İstanbul Boğazı yoluyla açık denizlere ulaşır. Bu tek suyolu da olmasaydı, Karadeniz biraz daha doğusunda bulunan Hazar Denizi gibi bir içdeniz sayılırdı.

Kuzey kıyıları sığ şelfler durumunda uzayan Karadeniz, yurdumuzun kuzey sınırını çizen güney kıyılarında hızla derinleşir. Bu derinlik, ortalara doğru 2.240 m’ye kadar iner ve kocaman bir çukur durumunu alır. Bu çukurda biriken su, hiçbir zaman yüzeylerdeki akıntı ile karışmaz. 200 m’den sonra hava karışımı olmadığından gittikçe artan bir kükürtlü hidrojen yoğunluğu ile karşılaşılır. Bu yüzden Karadeniz’in 200 m’yi aşan derinliklerinde hiçbir canlı yaratık yaşayamaz. Bol akarsularla beslenen denizin sığ kıyıları ise birbirinden güzel balıklarla doludur. Bu balıklar, kış aylarında soğuklar başlayınca sürülerle Marmara’ya akın ederler.

karadenizKaradeniz, yurdumuzdan çıkan Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya gibi önemli nehirlerle birlikte birçok dere ve çayla beslenir.

Bölgenin bol yağmurlarının da biriktiği Karadeniz’de buharlaşma az olduğundan suyundaki tuzluluk oranı binde 18’i geçmez. Yoğunluğu az olan bu üst sular, hızlı bir akıntı ile Boğazları izleyerek Akdeniz’e karışır.

Buna karşılık, Karadeniz’in derin çanağını kaplayan suyun tuzluluk oranı yüksek ve yoğunluğu fazladır. Karadeniz kıyıları, doğal güzellikleri ve bitki örtüsü zengin olan bir bölgemizdir. Denize paralel olarak sıralanan dağların etekleri tarlalar, meyve bahçeleri ve fındıklarla kaplıdır. Daha yukarılarda ise çeşitli ağaçlardan meydana gelen ormanlar başlar.

Karadeniz kıyıları boyunda rastlanan belli başlı çıkıntılar ya Orta Karadeniz kıyılarının ırmak ağızlarında bulunan delta ovaları ya da kayalık burunlardır (doğuda Yeros ve Yasun, batıda İnce burun gibi). Doğal sığınaklarının az olmasından ötürü Karadeniz’de modern limanlar yapılmıştır. Zonguldak, Samsun ve Trabzon limanları bunlar arasındadır.