Karaciğer Hakkında Bilgi

Karaciğer hakkında genel bilgiler. Karaciğerin yapısı, özellikleri ve görevleri nelerdir? Karaciğer kanseri ile ilgili kısa bilgi.

Karaciğer, iç organların en büyüğüdür. Bez yapısındadır. Boyu aşağı yukarı 28 cm, eni 16 cm. ve kalınlığı (sağ tarafa doğru) 8 cm’dir. Ağırlığı 1500 – 1800 gr. arasında değişir. İçinde 800 – 900 gr. kan bulundurur. Kırmızı esmer renkte olmasına rağmen bu renk homojen değildir. İki büyük parçaya ayrılmıştır. Bunlara lob adı verilir.

Karaciğerin Yeri

karacigerKaraciğer, karın boşluğunun yukarı bölümündedir. Diyaframa, üst ve arka yüzünü bir kubbe gibi örter. Mide ve barsak kütlesinin üstündedir. Yalnız başına sağ geğrek bölgesini hemen hemen bütünüyle üst karın bölgesinin büyük bir kısmını ve sol geri bölgesinin de en üst parçasını kaplar. Karaciğer bu yerinde peritondan yapılı bağlarla ve kendisine gelen damarlarla tutunmuştur.

Periton,  mide ve barsakları içine alıp sardıktan ve karaciğerin de üstünü döşedikten sonra diyaframın alt yüzüne yapışır. Karaciğeri üstten iki loba ayıran yarığa giren periton, iç yaprağı orak biçiminde bir askı meydana getirir. Peritonun altında ayrı olarak karaciğeri örten ince bir zar daha vardır.

Karaciğerin İç Yapısı

Karaciğerden bir parça kesip de inceleyecek olursak kesit üzerinde pürtükler, çapı 1 – 2,5 mm. olan küçük kabartılar görürüz. Bunlar, lobcuklardır. Lobcukların arasında, lobcuklar arası bölmeleri adını alan bölmeler vardır. Bu lobcuklar altı köşeli olup damarlarla çevrilmiştir. Damar çemberi içinde, karaciğer hücrelerinden yapılmış olan asıl karaciğer dokusu görülür.

Karaciğer Hücreleri

Bir karaciğer lobcuğunun kesitini mikroskopta inceleyecek olursak sütun durumunda ve lobcuğun merkezinde birleşecek tarzda dizilmiş, kübik hücrelerden meydana geldiğini görürüz. Her hücrenin ortasında kocaman bir çekirdek bulunduğu ve protoplazmanın içinde glikojen tanecikleriyle çok küçük yağ (lipitler) damlacıklarının dolaştığı dikkatimizi çekecektir. İlerdeki bölümL.de, bu hücrelerin safrayı hazırladıklarını göreceğiz.

Karaciğerin Görevleri Nelerdir

Karaciğer, organizmamızın belli başlı kimya laboratuvardır. Sindirim sistemiyle genel dolaşım sistemi arasında kusursuz bir süzgeçtir. Hem safra çıkarır, hem de glikoz yapar. Yapılan glikoz, karaciğer atardamarlarıyla kan dolaşımına karışır. Safra ise özel kanallar aracılığıyla duodenum’a (on iki parmak barsağı) dökülür.

Bağırsakların emdiği bütün karbon hidratlar (glikoz gibi) karaciğere gelerek daha karışık bir şeker durumuna geçerler (glikojenler). Organizmamız, glikoza ihtiyaç duyunca karaciğer bu glikojeni glikoza çevirerek kana akıtır.

Karaciğerin en önemli görevlerinden biri de Organizmamızı toksinlerden   (zehirlerden)   kurtarmaktır. Kanı tasfiye ederken beraberinde getirdiği toksinleri zararsız bir duruma sokar. Karaciğer özellikle besinlere ait toksinlerle   ilgilenir (alkol gibi).