Kapalı Toplum Nedir?

Kapalı Toplum özellikleri nedir, Kapalı Toplumsal tabakalaşma nedir, Kapalı Toplum hakkında bilgi.

Üretim fazlalığı sağlayamayan toplum. İlkel toplumlarda üretim fazlalığı sağlan­maz. Üretilen mallar kısa zamanda tüke­tilir.

Bu yüzden de diğer toplumlara mal satamaz. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşı­lamak zorundadır. Bu toplumlarda değiş­meler uzun vadelidir. Statik bir özelliğe sa­hiptir. Toplumda etkin olan yaptırım, adet ve töre yaptırımlarıdır. Gelişmelere açık de­ğildir. Kendi kendisine yetmek zorunda­dır. Yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, ya­kacağını, konutunu kendisinin yapması gerekir.