Kapalı Önerme Nedir?

Kapalı Önerme örnekleri, Kapalı Önerme hakkında bilgi.

İçerisinde değişken bulunan önerme­ler açık önermelerdir. Değişkenler yeri­ne bazı değerler verildiğinde önermenin doğru değeri bulunur. Açık önermeler çe­şitli değerleri alabilir.

x+10=0 x=-10 için önerme doğru de­ğerini alır. X yerine -10 koyarak açık öner­me durumuna getirmiş oluruz. Hiçbir de­ğer almayan önermeler kapalı önerme­lerdir.

içerisinde değişken bulunan önerme­ler açık önermelerdir. Değişkenler yeri­ne bazı değerler verildiğinde önermenin doğru değeri bulunur. Açık önermeler çe­şitli değerleri alabilir.

x+10=0 x=-10 için önerme doğru de­ğerini alır. X yerine -10 koyarak açık öner­me durumuna getirmiş oluruz. Hiçbir de­ğer almayan önermeler kapalı önerme­lerdir.