Kaos Nedir, Sözlük Anlamı

Kaos teorisi nedir, Kaos felsefesi hakkında bilgi.

Evrensel düzensizlik Yunan düşünce­siyle ortaya atılmıştır. Kaos Yunanca’da boşluk anlamındadır. Ancak bu boşluk sonradan doldurulacak bir boşluktur.

Yunan düşünürlerine göre evren ilk ön­ce kaos halinde idi. Kaos halinden kozmos (evren) haline geçmiştir.