escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

Kantitatif Analiz Nedir?

In Fen Bilimleri, Genel, Kimya 17 views

Kantitatif Analiz metotları, Kantitatif Analiz örnekleri, Kantitatif Analiz hakkında bilgi.

Hangi katyon ve anyonlardan mey­dana geldiği bilinen bir bileşik veya karışımdaki bu katyon ve anyonların miktarlarını yani yüzde oranlarını ta­yin etmek demektir. Bu tayinleri ya­pabilmek için kantitatif analizde çe­şitli metotlar kullanılmaktadır.

Mesela herhangi bir çözeltide bulunan anyon veya katyonlar suda çözünmeyen bileşikleri halinde çöktürülüp süzülür ve kurutulduktan sonra tartılır, (gravimetri) veya tayin edilecek madde­yi ihtiva eden çözeltiye bir büret ya­ni taksimatlı bir borudan, başka bir çözelti ilave edilir ve bu çözeltide çö­zünmüş bulunan madde, tayin edile­cek madde ile ani olarak ve gözle gö­rülebilen bir reaksiyon verir. Tayin edi­lecek maddenin hepsini reaksiyona sokmak için lüzumlu olan diğer çö­zeltinin hacmi büret yardımıyla ölçü­lebileceğinden, buradan tayin edile­cek maddenin miktarı hesaplanabi­lir. Bu metoda volumetri denir.

Volümetri yavaş yavaş gravimetrinin yerini almaktadır; bunun sebep­leri şunlardır:

Volümetri gravimetriye göre daha çabuk yapılabilen ve aynı zamanda kolay olan bir metottur. Fakat şura­sını da belirtmek gerekirki, volümet­ri ile elde edilen neticeler gravimetri ile elde edilen neticeler kadar hassas değildir.

Prensip olarak gravimetri ile volü­metri arasındaki fark, gravimetride miktarı tayin edilecek maddenin ya kendisi veya bunun bir bileşiği tartı­lır. Volümetride ise miktarı tayin edi­lecek maddeyi, diğer bir madde ile tamamen reaksiyona sokarak (titreyerek) bu sonuncunun miktarı ölçü­lür. Volümetriyi de çeşitli kısımlara ayırmak mümkündür.

Asidimetri, alkalimetri

Redoks titrimetri

Kompleksometrik titrasyon

Potansiyometrik titrasyon vb. gibi.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Kantitatif Analiz Nedir?"


Top