Kanın Pıhtılaşması Nedir?

Kanın Pıhtılaşmasını engelleyen hastalık, Kanın Pıhtılaşmasını sağlayan kan hücresi, Kanın Pıhtılaşması hakkında bilgi.

Kanın pıhtılaşmasına etki eden dört faktör vardır.

1.Trobojen, 2. Fibrinojen, 3. Kalsiyum tuzları, 4. Trombokinoz.

Bunların baştan üçü kanda vardır. Ol­mayan sadece Trombokinozdur. Eğer kanımız hava ile temas edecek olursa, kan pulcukları (trombositler) trombokinoz oluştururlar. Böylece, trombin meydana gelir.

Trombojen (artı) Calsiyum (artı) Trombokinoz = Trombin.

Böylece kanın hava temasınca ouşan kan telcikleri (fibrin) yarayı veya karan üst tarafını bir ağ gibi sarmakta, bu ağa takılan diğer kan hücreleri yararun donmasına sebep olmaktadır.