Kan Grupları Hakkında Bilgi

Kan grupları nelerdir? Kan gruplarının özellikleri, hangi kan grubu kimden kan alabilir yada verebilir? Hakkında bilgi.

Bu olaydan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Her canlının plazmasında, öteki canlıların alyuvarlarını aglütine etme yeteneğine sahip, aglütinin adı verilen özel bir madde vardır. İşte bu yüzden, bir hayvanın kanı, damar yoluyla değişik türden bir hayvana veya bir insana verilecek olursa:

1 ) Alıcının damarlarında pıhtılaşma olur,

2) Atardamar basıncı birdenbire düşer,

3) Kolaps (periferik damarların genişleyip kanın çevrede toplanması) ve hatta ölüm meydana gelir.

kan_grubuŞimdi de bu sonucun analizini yapalım. Alıcının damarına giren vericiye ait alyuvarlar derhal aglütine olmuşlardır. Aglütinasyonu da hemoliz (alyuvarlardaki hemoglobinin herhangi bir etkenin etkisiyle dışarı çıkması) yani alyuvarların harap olmaları olayı takip etmiştir.

Plazmanın bu ilgi çekici özelliğini ilk olarak Jules Bordet adında Belçikalı bir bilgin 1895 yılında keşfetmiştir.

1930 Nobel Armağanı’nı kazanan Landsteiner, uzun yıllar devam eden araştırmalardan sonra insan kanının dört gruba ayrıldığını meydana çıkardı. Grupları sembollerle birbirlerinden ayırdı: A, B, AB ve 0 (sıfır). Bazı insanların alyuvarlarında A aglütinojenleri bulunduğu için A grubundandırlar. Başkalarının alyuvarlarında B aglütinojenleri bulunduğu için onların da B grubundan Belirli bir şahsın kanı, alyuvarlarında bulunan aglütinojenlere karşılık olan aglütininlere asla sahip değildir. Bu sınıflandırma, kan verme metoduyla her gün binlerce insanın hayatını kurtarmaktadır. Bunun için de vericinin kan grubuyla alıcınınkinin uyuşup uyuşmadığını kati olarak bilmek gerekir. Esas olan, vericinin alyuvarlarının, alıcının kanıyla aglütine olmamasıdır. A grubundan olan bir kimseye, B grubundan olanın kanı verilemez.

Buna da sebep, organizmasındaki Anti – B aglütininlerin, verilen kandaki B grubuna dahil alyuvarları derhal aglütine etmesidir.

(A grubundan olanlar A grubuna, B grubundan olanlar B grubuna dahil herkese kan verebilir). AB grubundan olan bir kimse her iki gruptan da kan alabildiği için bunlara genel alıcı denir. Buna karşılık AB grubundan olan bir kimsenin kanı ancak kendi grubundan olanlara verilebilir.