Kan Davası Nedir?

Kan Davası nedenleri nelerdir, Kan Davası nerelerde görülür, Kan Davası hakkında bilgi.

Gelişmemiş ve aşiret özelliği taşıyan toplumlarda bir ailenin bir ferdi, başka bir aile ferdi tarafından öldürüldüğü zaman iki aile birbirine düşman olurlar. Aile fert­lerinden birinin diğer aileden birini öldür­mesi gerekir. Bu tür olaylar daha çok Gü­neydoğu Anadolu’da görülür.

İntikam duy­gusu etkindir. Ceza bağımsız mahkeme­lere bırakılmadan kişi tarafından verilir. Kanunlarımıza göre kan gütme sonucun­da işlenen suçların cezası daha ağır bir cezayı gerektirdiği halde yine de bu tür olaylara rastlanır. Kan gütme toplum bi­çiminin özelliğinde vardır. Toplum fertle­ri intikamcı bir eğitimden geçtiği için fert­ler bu duygularla yetişir.

Kan gütmede dinin ve hukukun caydı­rıcı gücü etkisiz kalır. Olayın karşılığının verilmesi bir namus borcudur.