Kamutanrıcılık Nedir, Hakkında Bilgi

Kamutanrıcılık panteizm nedir, Kamutanrıcılık temsilcileri kimlerdir hakkında bilgi.

Bir felsefe okulu, bir inanç yoludur. Panteizmde denir. Bu inancın temeli, her şeyi Tanrıyla bir görmektir. Kamutanncılıkta her şey Tanrıyı meydana getirir. Tanrı, yarattıklarının bütünüdür.

Kamutanrıcılık iki temel düşünceden doğmuştur :

1. — Gerçek olan, yalnız Tanrının kendisidir. Yaratılmışların hepsi, o gerçek Tanrının birer görüntüsünden başka bir şey değildir. Aslında, yaratılmış. olan şeylerin bir gerçekliği yoktur, süresi de yoktur. Her şey geçici bir hayalden, bir vehimden ibarettir. Filozof Spinoza’nın inancı, bu yoldadır.

2. — Tanrı, yaratılmış dediğimiz her şeyin bütününden meydana gelir, yani asıl var olan, yaratılmışlardır. Bunların bütünü Tanrı fikrini doğurur. Holbach, Diderot gibi düşünürler bu fikirdedirler. Buna natüralist (doğancı), ya da materyalist (maddeci) kamutanrıcılık denir.