Kamu Hukuku Nedir?

Kamu Hukuku özel hukuk farkı, Kamu Hukuku hakkında bilgi.

Devletin kuruluş ve işlerliğini, yöneten­lerle arasındaki ilişkileri düzenleyen hu­kuktur. Kamuyu ilgilendiren hukuktur.

Ka­mu Hukuku, Anayasa Hukuku, İdari Hu­kuk, Ceza Hukuku, Devletler Genel Hu­kuku gibi dallara ayrılır.