Kalbi Durmuş Olan Birine İlk Yardım Nasıl Yapılır

Yetişkinlerde Kalp durması sonrası uygulanacak olan ilk yardım nasıl olmalıdır, Erişkinler için resüsitasyon nedir, Kalbi Durmuş Olan Birine İlk Yardım Nasıl Yapılır

Resüsitasyonun amacı, solunumu veya kalbi durmuş bir kişiye yardım etmektir. Sürekli biçimde oksijen almadığı takdirde beyin, üç ila dört dakika sonra işlev göremez hale gelmeye başlamaktadır. Suni solunum desteği vererek hastanın nefes almasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi, kardiyo-pulmoner resüsitasyon, bir başka deyişle kalp-akciğer canlandırması (CPR) ile birleştirdiğiniz takdirde, oksijenin dolaşımını da sağlayabilirsiniz.

HAVA YOLUNUN AÇIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEK

1- Yaralanmış kişinin bilincinin açık olup olmadığını anlamak için yanıt verip vermediğine bakınız. Bunun için yüksek sesle basit bir soru yöneltmeniz gerekir. Kişiden hiçbir yanıt alamıyorsanız, omuzlarından tutarak hafifçe sarsmayı deneyiniz. Hala yanıt yoksa bir sonraki adıma geçiniz.

2- İşaret ve orta parmağınızı kazazedenin çenesinin ucuna koyup çeneyi yukarıya çekerek hava yolunu açınız. Bu sırada diğer elinizi kişinin alın bölgesine yerleştiriniz ve başı geriye doğru eğiniz. Baş ve / veya boyun yaralanmasından şüphe ediyorsanız başı geriye doğru eğerken çok dikkatli olunuz, sadece hava yolunu açacak kadar eğim veriniz.

3- Solunumu kontrol etmek için kişinin yanına çömelip, yüzünüzü ağzına yaklaştırınız. Göğüs hattında herhangi bir hareket bulunup bulunmadığına bakınız. Solunum seslerinin olup olmadığını anlamak için dikkatlice dinleyiniz. Yanağınızda kişinin soluğunu hissetmeye çalışınız. Bu kontrolleri 10 saniye süreyle yapmalısınız. Kişinin nefes almadığına kanaat getirirseniz bir sonraki adıma geçiniz.

4- Kişiyi sırt üstü düz olarak yatırdıktan sonra ağız içerisinde kontrol ederek soluk yolunu tıkayarak herhangi bir madde bulunup bulunmadığına bakınız işaret parmağınızı kıvırıp bir kanca haline getirerek ağız içindeki yabancı maddeyi çıkartmak için kullanınız. Yabancı cismi kişinin boğazından ileriye doğru itmediğinizden emin olunuz.

■ A (airway) hava yolunun açılmasıdır. Baş geriye doğru bükülerek bu durumda tutulur.
■ B (breathing) soluk alıp verme anlamındadır. Göğüs kafesinin iniş-kalkış hareketine bakılır.
■ C (circulation) dolaşım anlamındadır. Nabzı hissetmek gerekir.