Kadın Üreme Organı Vajina Hakkında Bilgi

Kadın Üreme Organı kaç bölümden oluşur, Vajinanın görevi nelerdir, Kadın Üreme Organı sağlığı hakkında bilgi.

İnsan vücudundaki tüm organların hayati önemi vardır. Yalnız üreme organları bunun dışında tutulabilir, çünkü yalnız yaşamın sürekliliğini sağlar. Kadının üreme organlarının iki görevi vardır: Birincisi, her ay döllenmeye hazır bir yumurta (ovum) üretmek; ikincisi, döllenmeden itibaren embriyoyu doğuma kadar dokuz ay süreyle korumak ve beslemektir.

Kadın Üreme Organlarının Yapısı Nasıldır?

Kadın üreme organları dış ve iç üreme organları olarak ikiye ayrılır. Dış üreme organları (vulva) pubis tümseği, büyük ve küçük dudaklar, klitoris (erektil organ). İç üreme organları vagina, uterus (rahim), yumurtalıklar (överler) ve yumurta kanallarından (fallop borucukları) ibarettir.

Pubis kemiğinin üstündeki bir yağ dokusu pubis tümseğini meydana getirir ve bu bölgenin yüzeyi kıllıdır. Yağ dokusundan oluşan büyük dudakların üstü kıllıdır ve küçük dudakları korurlar, ince bir mukoza ile kaplı olan küçük dudaklar vagina açıklığının her iki yanında, birbirine paralel uzanan, düzgün ve kılsız deri kıvrımlarıdır. Küçük dudakları üst tarafta birleşerek klitoris (erektil organ) üstü derisini oluşturur.

Üreme Nedir, İnsanlarda Üreme