Kabotaj Bayramı İle İlgili Yazı

Kabotaj Bayramı Hangi Tarihte Kutlanır, Kabotaj Sözlük Anlamı, Kabotaj Bayramı Hakkında Kısa Bilgi.

Yurdumuzda her yılın 1 Temmuz günü, KABOTAJ ye DENİZCİLİK BAYRAMI olarak kutlanır. Ulusal günlerimiz arasına katılmış bulunan bu bayramın denizciliğimizle ilgisi kadar egemenliğimiz yönünden de ayrı bir değeri ve anlamı vardır.

Her devlet, ülkesindeki limanlar arasında deniz ticaret ve ulaştırmalarını kendi bayrağını taşıyan gemilerle yapmak hakkına sahiptir. Kabotaj Hakkı denilen bu hak, ulusal egemenlik ilkelerinden birisi olarak kabul edilir. Osmanlı Padişahları, ulusumuzun bu hakkını yüz yıllarca önce yabancılara bağışlamış bulunduklarından, denizciliğimiz büyük zararlar görmüştü. Bu yüzden uzun yıllar deniz ticaret filomuz kurulamamış ve deniz ticaretinde ulusumuz varlığını gösterememişti. Genç Türkiye Cumhuriyeti, kapitülasyonlar adıyla anılan bu çeşit armağanların tümünü birden kabotajLozan Barış Konferansında kaldırttı (1923). Böylece ulusumuz da öbür uluslar gibi kabotaj hakkını kullanma yetkisini sağlamış oldu.

Kabotaj hakkının ilk yürürlüğe girdiği gün, 1 Temmuz 1926’dır. O günden sonra yurdumuzun bütün kıyı ve limanları arasında her türlü taşıma işleri Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılmaya başlandı.

Yabancı gemilerle Türk sularında taşıt işleri yapılması ve yabancı uyrukluların yurdumuzda deniz ticaretinde bulunmaları böylece yasak edildi. Yapılan bir kanun teklifiyle kabotaj hakkının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz gününü T. B. M. Meclisi, Denizcilik Bayramı olarak kabul etti.

1 Temmuz günü yurdumuzun bütün limanlarında, denizcilerimiz tarafından kutlanır. Gemilerimiz bayraklarla ve ışıklarla donatılıp çeşitli deniz eğlenceleri düzenlenir ve su sporları yapılır.. Bu arada, Türk Denizciliğine üstün hizmetleri dokunan Barbaros Hayreddin, Turgut ve Oruç Reisler gibi büyük denizcilerimizin de saygıyla anılmaları ulusal geleneklerimiz arasına girmiştir.

KABOTAJIN TARİFİ ve ANLAMI

Kabotaj kelimesi, uluslararası bir denizcilik terimidir. Kelimenin hangi dilden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. İspanyolca ‘da sandal ve burun anlamına gelen (cabot) kelimesiyle (kabotaj) arasında bir bağlantı bulunabileceği kanısında olanlar da gerçek bir sonuca varabilmiş değillerdir. Kabotaj hakkı ise bir devletin kıyılarındaki deniz ticaretini kendi yurttaşlarının ve kendi bayrağını taşıyan gemilerin tekelinde bulundurması, olarak tarif edilir.