Ana Sayfa Genel Josef Stalin Kimdir, Gerçek Adı Nedir Kısaca

Josef Stalin Kimdir, Gerçek Adı Nedir Kısaca

7
0

Rusya lideri Josef Stalin hayatı ve eserleri, Stalinin ölüm nedeni nedir, Josef Stalin sözleri hakkında kısa bilgi.

Asıl adı Cugaşvili’dir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Şefi olan Stalin, 21 Son kanun 1879 da Gürcistan’da Tiflis şehri civarında Gori kasabasında doğmuştur. Babası bir köylü kunduracıydı. Oğlunu papaz yapmak istiyordu. Fakat Stalin daha çocuk denilebilecek bir yaştayken ihtilalciler arasına karıştı. Bu yüzden okumakta olduğu İlahiyat medresesinden kovuldu. Mesame Dası adıyla tanınan ilk Gürcistan Sosyalist Demokrat teşkilatının Marksist ihtilalcileri arasında bulundu.

Fakat tam bir ihtilalci olarak çalışması 1901 yılında başlar. Kafkasya’da ihtilalci teşekküller kuruşu ve Iskra gazetesini çıkarışı da bu tarihten sonradır. Bu çalışmalarında Lenin’in tutmuş olduğu siyasete yardım etmiş oluyordu.

1903 senesinde Sibirya’ya sürüldü. Oradayken Leninle temas temin etti. Fakat, komünist ihtilalinin bu meşhur önderiyle ilk karşılaşmaları 1905 te Finlandiya’da Tammer-forsta toplanan Bolşevik partisi konferansında olmuştur. Hatta, vücutça iri yapılı olan Stalin’in, Lenin’i ilk gördüğü zaman o kadar büyük siyaset ve ihtilal hareketlerine baş olan adamın bu ufak tefek yapılı adam oluşuna şaştığını söylerler.
Stalin 1905-1907 ihtilali sırasında Trans Kafkasya bolşeviklerinin başında bulundu.

Menşeviklerle, anarşistlerle ve Marksizmin diğer bütün düşmanlarıyla mücadele etti. 1907 den 1910 senesine kadar Bakü Bolşevik teşkilatını idare etti. 1912 de partinin merkez komitesine aza seçildi. Bütün bu faaliyetleri arasında zabıta kuvvetleri hep Stalin’in peşinde koşuyordu. Sekiz kere yakalandı. Yedi kere sürgüne gönderildi. Altı kere de sürgünden kaçtı.

1917 Şubat ihtilalinden sonra son sürgününden serbest bırakıldı. Bunun üzerine Petrograda (şimdiki Leningrad) gitti. Orada Bolşevik partisinin merkez komitesiyle Petrograd komitesini idare etti ve şimdi de neşredilmekte devam eden Pravda gazetesini çıkardı. 1917 Mayısında Stalin merkezi komitenin siyasi bürosuna aza seçildi. Aynı yılın ilerleyen günlerinde, Lenin’le beraber, isyanı idare eden parti merkezinin başında bulunuyordu.

1923 te Lenin hastalandığı zaman Zinovyef ve Kamenef’le beraber bir triumvira kurmuştu. Memleketi Lenin namına bu üç kişi idareye başladı. Fakat aralarında çıkan siyasi anlaşmazlık yüzünden bu çalışma uzun zaman devam edemedi. Lenin’in ölümünden sonra onun yerini alan Stalin Troçkistlerle mücadeleye girişti. Eski ihtilal şeflerinden olan muarızlarını bertaraf etti. Bunlar arasında Kamenef, Troçki, Radek, Zinovyef, Rakovski, ve Rıkof en meşhurlarıdır. Stalin bundan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerini bir tek federal devlet halinde toplamaya çalıştı, yeni bir anayasa meydana getirdi ve Rusya’da ziraatın kollektifleşınesi, sosyalizmin ve komünizmin yerleşmesi, sanayinin ilerlemesi, ordunun kuvvetlendirilmesi için çalıştı.

Bugün Stalin, Soyvet Sosyalist Cumhuriyetleri halk komiserleri meclisi reisi, müdafaa devlet komitesi başkanı, silahlı kuvvetler başkomutanı ve müdafaa halk komiseridir. Ayrıca S. S. C. B. yüksek kurultayına baş murahhas seçilmiştir. Kendisine kızıl şeritten iki nişan verilmiş, doğumunun 60. yıl dönümünde Lenin nişanıyla Sosyalist iş kahramanı unvanı takılmış, 1943’te de mareşal unvanını almış ve kendisine birinci rütbeden Suvorof nişanı verilmiştir.

Stalin evlidir. Çocukları vardır. Sade bir hayat sürdüğü, pipo tiryakisi olduğu söylenir. Leninizm hakkında yazılmış eserleri vardır. Bu harpde doğu cephesinde cereyan eden muharebelerin en önemlilerinden birine sahne olan Staliugrad şehrine 1927 de onun adı verilmişti. Bu şehrin eski adı Çariçindi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here