John Stuart Mill Kimdir, Hakkında Bilgi

John Stuart Mill hayatı ve eserleri, John Stuart Mill faydacılık hakkında bilgi.

Ünlü bir İngiliz filozofudur. Çağının en ileri düşünürlerinden biriydi. Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik; ahlak felsefesi (etik) bakımından da faydacılık çığrına bağlıydı.

Stuart Mili Londra’ da doğdu. 1773 – 1836 yılları arasında yaşamış olan ünlü İngiliz felsefecisi James Mili’ in oğludur. James Mili faydacılık felsefesini benimsemiş, bu düşünceye dayanan birçok eser yermiş, oğlunu bu felsefenin önderliğini yapacak şekilde yetiştirmiştir. Bu arada Elements of Political Economy (Siyasal Ekonominin Esasları) adlı eserini oğlu için bir ders kitabı olarak hazırlamıştı. İngitlere’de ekonomi bilimi üzerine yazılmış ilk ders kitabı olan bu eser sonradan bütün İngiliz okullarında okutulmuştur.

Stuart Mili 3 yaşındayken Yunanca öğrendi, 14 yaşında Latince, klasik edebiyat, mantık, siyasal ekonomi, tarih, matematik alanlarında geniş bir bilgi edinmiş bulunuyordu. 17 yaşında hukuk ve felsefe alanlarındaki öğrenimini de tamamlayarak İngilizlerin Doğu Hindistan Şirketinde çalışmaya başladı. Burada geçen 35 yıllık bir iş hayatından sonra emekliye ayrılarak İngiliz Parlementosu’na girdi.

Stuart Mill’in, en önemli eseri System of Logic (Mantık Sistemidir. Utilitarianism adındaki eserinde de, faydacılık felsefesinin esaslarını anlatmıştır. Buna göre, her işin doğru olup olmadığı, sonunda elde edilen faydaya göre ölçülmelidir. Stuart Mili, daha 20 yaşındayken, faydacılık çığırının öncüsü olarak tanınmıştı.