John Ruskin Kimdir, Kitapları

John Ruskin susam ve zambaklar, John Ruskin sonuna kadar eserleri hakkında bilgi.

Ünlü bir İngiliz eleştirmeni ve estetikçisidir. İskoçyalı bir şarap tüccarının oğlu olarak Londra’da doğdu. Küçüklüğünde resme istidadı görüldüğü için resim dersleri almıştı.
Sonradan, Oxford Üniversitesinde bir şiir armağanı kazandı. Ömrünün son yıllarında da bu üniversiteye profesör oldu.

John Ruskin’in hayatı, gerek eserleri, gerekse görüşleri bakımından ikiye bölünmüştür. 40 yaşına kadar mimarlık ve resim sanatlarına dair yazdığı eserler, onun en değerli yönünü meydana getirir. Ondan sonra toplum meseleleriyle ilgilenmeye başladı. Bu konudaki en ünlü eseri Sesame and Lily Susamla Zambakdır.

Ruskin, resimde ve edebiyatta Preraphaeliste (Raffaello’dan Önceci)lerin kurucusudur. Gerek kendisinin, gerek onun fikirlerini paylaşan ressam ve şairlerin düşüncelerine göre, Raffaello ile ondan sonrakiler zamanında, sanat, tabiatı taklide .yönelmekle, sanatçıyı gerçek benliğinden, içgüdüsünün saflığından uzaklaştırmıştır, o zamandan beri süregelen sanat hep yapmacıklı, tabiata aykırı, tabiatı bozan bir sanattır.

Ruskin, bu düşüncelerini sağlam kanıtlarla destekleyerek çağının en yaygın, en ileri görüşünü ortaya atmıştır. Bundan dolayı, başka ülkelerde yeni yeni, çeşitli denemelere girişilirken o ve çevresindekiler, İngiltere’de sanatın kaynaklarına, Rönesans öncesine inmesini istediler.