Jean-Jacques Rousseau Kimdir

İnsanlığı en çok etkilemiş isimlerden olan Fransız şair yazar ve düşünür Jean-Jacques Rousseau hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Fransız düşünürüdür. 1789 Fransız devrimine düşünceleriyle yol açanların başında gelir. Fransız aydınlanmasını gerçekleştiren düşünürdür. Rönesans’tan zamanına kadar gelişmeleri çok iyi işlemiştir.

Rousseau demokrasi yönetimlerinin sözcülüğünü yapmış, monarşi yönetimleriyle kıyasıya savaşmış bir düşünürdür. İnsanların doğuştan eşit olduğunu savunur. Eşitliğin özel mülkiyetle bozulduğunu öne sürmüştür.

Rousseau’ya göre, ilkel insan eşit ve özgürdü. Doğal durum toplumların gelişmesiyle, özel mülkiyete geçmesiyle ortaya çıktı.

Toplum hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile getirir: “İnsanlar yeni güçler yaratamadıklarına, eldeki güçleri birleştirip kullanmaktan başka bir şey yapamadıklarına göre, kendilerini korumak için yapacakları tek şey, birleşerek diretme gücünü alt edebilecek bir güç birliği kurmak, bu güçleri bir tek dürtücü güçle yönetmek ve elbirliğiyle harekete getirmektir”.

jean_jacquesToplum sözleşmesini şöyle özetleyebiliriz:

“Her birimiz bütün varlığımızı ve bütün gücümüzü bir arada genel istemin buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası kabul ederiz.”

Mülkiyet hakkındaki görüşleri:

“Topluluğun her kişisi, topluluk kurulduğu zaman varı yoğu ve bütün güçleriyle birlikte kendini olduğu gibi topluma verir. Devlet, toplum sözleşmesiyle bütün üyelerinin mallarına sahiptir. Devlet içinde bu sözleşme bütün hakların temelidir. Ama başka devletlere karşı sadece ilk oturma hakkı yardır ki, bu hakkı da kişilerden alır.

İlk oturma hakkı, güçlünün hakkından daha gerçek olmakla beraber ancak mülk düzeninin kurulmasından sonra gerçekten bir hak olur. Her insanın kendisine gerekli olan her şey üstünde doğal olarak hakkı vardır.”

Egemenliğin kullanılışına göre hükümet şekillerini şöyle tanımlar:

“Egemen varlık, yönetim görevini bütün halka ya da halkın büyük bir bölümüne bırakabilir. Yönetici yurttaşların sayısı öbür yurttaşların sayısını aşar. Bu çeşit yönetime demokrasi denilir.

Egemen varlık, yönetim işini bir azınlığın eline bırakabilir. Bu yönetimler aristokrasidir.

Egemen varlık, yönetimi tek bir yöneticinin eline bırakır. Bu yönetimler de monarşilerdir.”

J.J. Rousseau devleti, toplumu, aileyi toplum sözleşmesine dayandırır. Önemli eserleri:

1- Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev

2- Eşitsizliğin Kaynağı Üzerine Söylev

3- Siyasal Ekonomi Üzerine Söylev

4- Tiyatro Oyunları Üstüne d’Alem-bert’e Mektup

5- Toplum Sözleşmesi.