James Monroe Kimdir

James Monroe Kimdir, James Monroe hayatı, biyografisi, başkanlık dönemi. James Monroe ile ilgili bilgi.

James Monroe, Amerikanın 5. başkanıdır. 28 Nisan 1758’de Virginia’da Westmoreland County’de dünyaya geldi. Çok genç yaşta Bağımsızlık Savaşına katıldı. 1782’de Virginia Meclisi’ne üye seçilerek ilk resmi görevini elde etti. Bir yıl sonra Kıta Kongresinde milletvekilliğine yükseldi. 1790 yılında Birleşik Amerika Senatosu’na seçildi. Bir süre sonra Washington Cumhurbaşkanı, Monroe’yu Fransa Elçiliği’ne atadı. 1816 yılına kadar Monroe, Virginia Hükümeti temsilciliğini önemli Avrupa devletlerinde elçilik yaparak başarı ile yürüttü. Yeniden Fransa’da, sonra İngiltere ve İspanya’da bulundu. Bu arada İngiltere’ye karşı girişilen savaşta büyük çaba gösterdi. ABD’nin İkinci Cumhurbaşkanı Jefferson tarafından görevlendirilerek Florida’nın Birleşik Amerika’ya bırakılması konusunda Madrid Hükümeti ile anlaşmaları başlattı.

james_monroeArtık İspanya, bu uzak sömürgeyi denetim ve gözetim altında bulunduracak güçte değildi. Yakın bir gelecekte bu sömürgesini, bir başka devlete bırakacağını anlamıştı. Bu başka devlet de, hiç şüphesiz ABD olacaktı. Bu yoğun etkinlik döneminden sonra, nihayet 1817’de James Monroe, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak 34 olumsuz oya karşılık 183 olumlu oyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçildi. O sırada Birlik, 18 devletten oluşuyordu. Monroe, ülkenin Beşinci Cumhurbaşkanıydı.

Başkanlığının ilk yıllarında Monroe, İspanya ile olan diplomatik sorunları çözümleme yoluna gitti. 1819’da Florida, Birliğe katıldı. Yine aynı yıllarda Mississippi (1817), Illinois (1818), Alabama (1819), Maine (1820) ve Missouri (1821) Birliğe katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, gittikçe daha geniş ve daha güçlü bir hale geliyordu.

Yeni Dünya’da Avrupa Kuvvetleri’nin ancak birkaç küçük sömürgesi kalmıştı. Kolombiya, Şili, Meksika, Brezilya gibi özgür ülkeler ortaya çıkıyordu. 1822’de Başkan Monroe, bu ülkelerin varlığını resmen onayladığını ilan etti ve elçiler gönderdi. Artık özgür Amerika doğuyordu. Monroe, bu davranışıyla, yeni Güney Amerika cumhuriyetlerini Avrupalı devletlerin müdahalesinden korumuş oluyordu.   İşte tam o yıllarda Avrupa hükümdarları, kendi aralarında Kutsal Bağlaşıklığı kurdular. Bu Bağlaşıklık kurulmasındaki amaç, Avrupa veya bir başka yerde çıkabilecek tüm isyancı halk hareketlerinin bastırılmasıydı. Birleşik Devletler ve Avrupa devletlerinin davranışları tamimiyle birbirinin karşıtıydı.