İzomerlik Nedir?

İzomerlik konu anlatımı, İzomerlik kaça ayrılır, İzomerlik hakkında bilgi.

Bir molekülü meydana getiren element atomlarının bir arada yazılması bileşiğin molekül formülünü verir. Bu da ya kaba formülü veya kaba formül ya da konstitüsyon formülü biçiminde yazılır.

Bir molekül formülü molekülün yalnız atom çeşitlerini ve sayılarını gösteriyorsa, bu kaba formüldür, C5H12 gibi. Atomların bağlanma sırasını ve biçimini açıklayan molekül formüllerine ise konstitüsyon veya strüktür formülü denir. CşH12 kaba formülüne uyan üç konstitüsyon formülü yazılabilir.

Böyle kaba formülleri aynı olup da konstitüsyon formülleri farklı olan bileşiklere birbirlerinin konstitüsyon veya strüktür izomeri denir. Bu bileşiklerin yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır.