İzmir’in Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

İzmir nerededir nasıl gidilir, İzmir ili hangi bölgededir, İzmir’in Coğrafi konumu ve özellikleri hakkında bilgi.

Güzel, vatanımızın coğrafi hususiyetleri yurdumuzun her köşesinin değişik manzaralı olmasını temin etmektedir. Ak ve Karadeniz sahillerini kucaklayan büyük sıra dağlar ve bunların arasında, kalmış yüksek yaylalar; iklim üzerinde tesirler yapmaktadır. Bol yağışlı sahil bölgelerine mukabil az yağışlı iç kısımlar ve bunun neticesi olarak ormanlık kıyılarla step iç Anadolu gibi tezatlar meydana çıkmaktadır.

Doğu Karadeniz sahil bölgesinin her mevsimde yağışlı olan iklimine mukabil geriye kalan diğer mıntıkaların kurak yazları ve yağışlı kışları vardır. Hakiki bir kış mevsimini tanımayan Akdeniz sahilleriyle ancak zaman zaman kışın tahripkar soğuklarına maruz kalan Ege ve Karadeniz sahillerine mukabil hakiki kışların aylarca sürdüğü iç ve yüksek Anadolu vardır. Ortalama yüksekliği 1000 metreyi bulan iç Anadolu batıya doğru yüksekliğini kaybetmekte ve Ege sahillerinde deniz seviyesine ulaşmaktadır.

İç Anadolu’nun yüksek düzlüklerine mukabil batı Anadolu birçok dağlık ve tepelik sahalara ayrılmış ve bilhassa tektonik hareketlerle hasıl olmuş doğu-batı istikametinde uzanan birçok çukurlarla adeta oluklar şeklinde parçalanmıştır. Bu geniş oluklar birçok nehirlerin geçtiği vadiler haline gelmiş bulunmakta ve denizin tesirini vilayetin iç kısımlarına kadar nakletmekte olup aynı zamanda batı Anadolu’nun çok önemli ziraat sahalarını da teşkil etmektedirler.

İşte İzmir vilayeti burada yani Anadolu’nun batısında ve Ege kıyılarında yer almış olup nispeten uzun sahillere malik bulunmaktadır. Kuzeyde Dikiliden güneyde Küçük Mendres ırmağının bulunduğu Kuşadası körfezine kadar uzanan bu sahil hududundan başka kara hudutlarını kuzeyde Geyikli ve Yünd dağları; doğuda Manisa dağıyla buz dağları, güneyde ise aydın dağları teşkil etmektedir.

Bu hudutlar içinde İzmir vilayeti 12.530 km2 lik bir yüz ölçüsüne maliktir. İzmir vilayeti; Türkiyemizi iktisat bakımından en zengin tabii bölgesi Egenin mühim bir kısmını teşkil etmekledir. Vilayetin tabii coğrafyası ; içinde bulunduğu Ege mıntıkasının şartlarını tamamen göstermektedir.

Ege sahilleriyle Akdeniz ve Karadeniz sahilleri arasında teşkilat bakımından büyük bir fark mevcuttur. Doğu Anadolu’dan ayrılan, dağ silsileleri 1000-3000 metrelik yükseklikleriyle Anadolu’nun kuzey ve güney sahillerini çerçeveleyerek denizin itidal verici tesirinin iç Anadolu’ya sızmasına mani olurlar. Deniz iklimi bu sebepten dolayı ancak dar olan bir sahil şeridine inhisar eder ki bu da içle kıyı Ana. dolu arasında iklim, nebat ve arazi yöreleri bakımından zengindir.

İzmirin Kurtuluşu Hakkında Bilgi