İzmir Suikastı Tarihi

İzmir Suikastı nedenleri ve sonuçları, İzmir Suikastı kilit ismi, Atatürk’e suikast hakkında bilgi.

1926 Haziranında İzmir’de Atatürk’e karşı yapılması planlanan,ancak gerçekleşmeden önlenen suikast. Yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Atatürk 17 Haziran 1926’da İzmir’e varacaktı. Ancak çeşitli nedenlerle Atatürk’ün İzmir’e varışı gecikince suikast ertelendi.

O sırada suikastçıları olay sonrası yurt dışına kaçıracak olan deniz motoru sürücüsü ertelemeden haberi olmadığı için durum anlaşıldı zannederek kendisini kurtarmak amacıyla İzmir Valisi’ne durumu anlattı, ihbar Ankara’ya Başbakan ismet Paşa’ya duyuruldu. Hemen gerekli önlemler alınarak suikastçiler yakalandı. Elebaşı olan izmir_suikastiLazistan eski mebusu Ziya Hurşid İzmir’de bir otelde silah ve bombalarla ele geçti.

Olay kamuoyunda büyük tepki yarattı. Ankara istiklal Mahkemesi sanıkları yargılamak üze­re İzmir’e gönderildi. Ali Bey (Çetinkaya) başkanlığındaki istiklal Mahkemesi yaptı­ğı soruşturmada suikastin perde arkası yö­neticilerini (İzmir mebusu Şükrü Bey) or­taya çıkardı. Ziya Hurşit, Sarı Efe, Edip, Al­bay Arif (Ayıcı), Manisa mebusu Abidin, İzmir mebusu Şükrü, emekli veteriner al­bay Rasim, Laz İsmail, Gürcü Yusuf Ço­pur Hilmi, Ankara eski valisi Abdülkadir, Hafız Mehmet, Halis Turgut, Rüştü Paşa, İsmail Canbolat, Kara Kemal hakkında 13 Temmuz 1926’da idam kararı verildi. Ka­rarlar aynı gece yerine getirildi. Yakalana­mayan Kara Kemal İstanbul’da intihar etti.

Suikastle dolaylı ilgili olan Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat (Cebesoy), Cafer Tay­yar (Eğilmez), Refet Bey (Bele) ise tutuk­lu yargılandılarsa da beraat ettiler. Göne tutuklu yargılanan eski İttihadçılardan dok­tor Nazım, eski maliye bakanı Cahit Bey, Ardahan eski mebusu Hilmi ise idam edil­diler. Rauf Bey (Orbay) 10 yıl sürgün ce­zasına çarptırıldı. Hüseyin Cahit Bey (Yal­çın) ve Dr. Adnan Bey (Adıvar) ise beraat ettiler.

Bir iktidar mücadelesi olan İzmir suikastı de böylece bitti.