İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti kuruluş amacı, İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti hakkında bilgi.

İngiliz savaş gemilerinin İzmir Körfezinde görülmeleri üzerine Moralizade Halit Bey, kardeşi Nail Bey, Maliye Müfettişi Mu­vafık (Menemencioğlu),emekli binbaşı Hü­seyin Lütfü, bankacı Naci Bey, emekli bin­başı Abdurrahman Sami tarafından 6 Kasım 1918’de kuruldu.

Nurettin Paşa İzmir Valiliği’ne atanınca etkinliği arttı. Ocak 1919’da Heyet-i İlmiye adlı örgütle birleş­ti, İzmir’in işgalini önlemeye çalıştıysa da başaramadı. 17 Mart 1919’da İzmir’de bir toplantı düzenledi.

3 gün süren kongrede Ege’de Türk nüfusun daha fazla olduğu ve bunun duyurulması gereği dile ge­tirildi. Haziran 1919’da merkezini İstan­bul’a taşıdı. 16 Mart 1920’de istanbul’un işgaliyle çalışmalarına son verdi.