İyonosfer Hakkında Bilgi

İyonosfer nedir, kısaca açıklaması. Atmosferin katmanlarından iyonosferin özellikleri, hakkında bilgi.

Stratosfer ‘in üstünde bulunan bu katın kalınlığı 1.000 km’dir. Buradaki havanın yoğunluğu çok azdır. Moleküller daha aşağı katlardakinden seyrektir.

iyonosferİyonosfer adı, kozmik ışınların (özellikle atomun çekirdeğini meydana getiren protonlardır) havanın atomlarını sürekli olarak bombardımanı sonucu bunları elektronlardan ayırması ve ayrılan bu elektronları iyonlaşmaya uğratmasından ötürü verilmiştir.

Böylece bir elektrik yükü alan bu elektronlara da iyon adı verilir. Eğer, iyonlaşmış bir kat bulunmasaydı, ufuk ötesi radyo yayınları dinlenemezdi. Radyo dalgaları, ışık dalgaları gibi düz bir çizgi üzerinde ilerlerlerdi. Dünya bir küre biçiminde olduğundan düz giden bu radyo dalgalarının boşlukta kaybolması gerekirdi. Aksine, bu dalgalar iyonosfer’e çarparak geri dönerler ve bu dalgalanma sonsuz olarak Dünya’yı dolaşır.