escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

İyonlar Hakkında Bilgi

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 28 views

İyon tarihi, İyonya neresidir, İyonlar hakkında bilgi.

İlk çağda, Anadolu’nun batı kıyılarına iyonya denirdi, iyonya doğuda Lidya’yla komşuydu. Yunanistan’dan gelen iyon ka­vimleri burada yerleşmişler, yüksek bir uygarlık kurmuşlardı. Kıyı şehirleriyle Ege Denizindeki adaların bir kısmı iyonlar’a aitti.

İyonlar 12 şehir devleti kurmuşlardır. 12 İyon şehrinin M.Ö.1000 yılında kuruldu­ğu tahmin ediliyor. Bu şehirler kısa bir süre içinde gelişmiş, batının birer uygarlık mer­kezi haline gelmişti. Bu şehirler Efes, Kolofon, Milet, Myus, Priene, Lebedus, Sa­mus, Erthrae, Klazomensa, Foça, İzmir (Smyrna) ile Khiös’dur. Bu şehirler içinde Efes ve Milet, devrin bir kültür ve uygar­lık merkezi olmuştur.

M.Ö.700 yılında Lidya Kralı Giges, İzmir ve Milet şehirlerini istilâ etti, diğer şehir­ler ise ekonomik açıdan Lidya’ya bağlan­dı. M.Ö.560-545’te Lidya kralı Kresus.lyon-ya’yı Lidya Krallığı’nın egemenliği altına aldı. Lidya Krallığının Persler tarafından yıkılması ile Persler’in egemenliğini kabul ettiler.

İyon nizamı:

Yunan mimarisinde Dor nizamından sonra ortaya çıkmış yapı nizamıdır. İyon nizamında da karakteristik özellik sütun­larda toplanmıştır.

Bu nizamla yapılmış tapınak sütunları ince uzun sütunlardır. Bir kaide üzerinde yükselmekte ve kıvrımlı başlık taşımakta­dır. Sütunlar üzerinde taştan basamaklar yer alır. Frizler ince uzun bir şerit halinde olup, üzerleri kabartma resimlerle süslen­miştir.

İyon uygarlığı:

İyonlar denizci insanlardı. Birçok Akde­niz limanlarına mal taşıyarak hayatlarını kazanıyorlardı. M.Ö. VIII.-VII. ve VI. yüzyıl­larda en parlak devrini yaşayan İyon uygarlığı, V. yüzyılda Atina uygarlığının doğ­masında önemli rol oynamıştır.

iyonya, iyon felsefesinin beşiğidir, lyon-ya’da filozoflar, kendi aralarında bir İyon felsefesi kurmuşlardı.

Bu filozofların başında Thales gelir. Tha-les doğada en üstün kuvvetin su olduğu­na inanmıştır. Thales’ten sonra Anaksi-mander ile Anaksimenes de her şeyin be­lirli bir kudrete bağlı olduğunu söylemiş­lerdir. Anaksimenes en üstün kuvvetin ha­va olduğunu söylemiştir.

iyonlar heykelcilikte, mimarlıkta da çok ilerlemişlerdi. Efes’deki Artemis Tapınağı, Samson’daki Hera Tapınağı İyon mimarlı­ğının şaheserleridir.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "İyonlar Hakkında Bilgi"


Top