escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

İyon Bağları Nedir?

In Fen Bilimleri, Genel, Kimya 22 views

İyon indüklenmiş dipol bağları, İyon Bağları özellikleri hakkında bilgi.

Potasyum iyodür bileşiği gibi bağ­lar meydana gelirken potasyum ato­mu bir elektron kaybediyor ve iyot atomu ise bir elektron alıyor. Bu du­rumda potasyum iyonuna ( + ) yüklü bir kürecik, iyodür iyonuna ise (—) yüklü bir kürecik olarak bakabiliriz. Bu iyonlar arasındaki bağ doğrudan doğruya elektrostatik çekme kuvve­tidir. Böyle bağlara iyon bağları de­nir.

Artı ve eksi yüklü küreler her yön­de elektrik alanı meydana getirdikle­rinden çekme kuvvetleri sadece belli bir doğrultuda değildir. Bu nedenle iyon bileşikleri sınırları belli molekül­ler yerine çok sayıda iyonun bir ara­da bulunduğu iyon kristallerini mey­dana getirirler. Potasyum iyodür kris­talinde her potasyum iyonunun etra­fında altı iyot iyonu bulunur.

İyonik bağlı maddeler için genel özellik olarak katı halde elektriği ilet­mezler. Erimiş veya suda çözünmüş, halde elektriği iletirler. Kolaylıkla kı­rılırlar. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Metallerin halojenlerle, oksijen ve kükürt gibi altıncı grup elementleri; azot ve fosfor gibi beşinci grup ele­mentleri ile oluşturduğu bileşikler iyo­nik bağlı bileşiklere örnek olarak gös­terilebilirler.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "İyon Bağları Nedir?"


Top