Ana Sayfa Fen Bilimleri İyon Bağları Nedir?

İyon Bağları Nedir?

29
0

İyon indüklenmiş dipol bağları, İyon Bağları özellikleri hakkında bilgi.

Potasyum iyodür bileşiği gibi bağ­lar meydana gelirken potasyum ato­mu bir elektron kaybediyor ve iyot atomu ise bir elektron alıyor. Bu du­rumda potasyum iyonuna ( + ) yüklü bir kürecik, iyodür iyonuna ise (—) yüklü bir kürecik olarak bakabiliriz. Bu iyonlar arasındaki bağ doğrudan doğruya elektrostatik çekme kuvve­tidir. Böyle bağlara iyon bağları de­nir.

Artı ve eksi yüklü küreler her yön­de elektrik alanı meydana getirdikle­rinden çekme kuvvetleri sadece belli bir doğrultuda değildir. Bu nedenle iyon bileşikleri sınırları belli molekül­ler yerine çok sayıda iyonun bir ara­da bulunduğu iyon kristallerini mey­dana getirirler. Potasyum iyodür kris­talinde her potasyum iyonunun etra­fında altı iyot iyonu bulunur.

İyonik bağlı maddeler için genel özellik olarak katı halde elektriği ilet­mezler. Erimiş veya suda çözünmüş, halde elektriği iletirler. Kolaylıkla kı­rılırlar. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Metallerin halojenlerle, oksijen ve kükürt gibi altıncı grup elementleri; azot ve fosfor gibi beşinci grup ele­mentleri ile oluşturduğu bileşikler iyo­nik bağlı bileşiklere örnek olarak gös­terilebilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here