İyiliği Emretmek Kötülükten Alıkoymak

İslam Dininde İyiliği Emretmek Kötülükten Alıkoymak hakkında hadis ve ayetler.

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Siz insanlık için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz; iyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allah’a imanınızda devam edersiniz ” (Ali İmran, 110)

“İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran, 104)
“İyiliği emretmek veya fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çok çetindir.” (Maide, 2)

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin yardımcılarıdır. İyiliği emreder, fenalıktan akkorlar, namazı gereği gibi kılarlar, zekatı verirler Allah ve Rasulüne itaat ederler.” (Tevbe, 7)

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

“Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği hor görme.” (Riyasü’s-Salihin, I, 157)

“En küçük iyilik, insan olsun, hayvan olsun gelip geçene eziyet veren Şeyi ortadan kaldırmakla başlayan hayır ve yardımdır.” (Keşfu’l-Haîâ, I,
Daha pek çok âyet ve hadiste Müslümanlar’a iyilik yapmaları emredilmiş ve bunun yolları gösterilmiştir.

İyilikte yardımlaşmak kadar kötülükten alıkoymaya çalışmak da Müslümanlar’ın dinî-ahlaki görevleri arasındadır. Bu önemli görevi yerine getirmeyen ve peygamberlerinin öğütlerini dinlemeyen İsrailoğulları hakkında Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Onlar, birbirlerini, yaptıkları kötülükten alıkoymazlardı. Gerçekten ne kötü iş yapıyorlardı.”
Peygamber Efendimiz- “Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle.

Bu imanın en zayıf olanıdır” (Müslim, İman 78) buyurarak kötülükten nasıl alı koyacağımızı bildirmiştir. Şu halde mü’min kişi gördüğü kötülükleri eliyle düzeltmeye çalışmalı, bunu yapamıyorsa, kötülük yapanlara nasihat etmeli, yaptıklarının çirkinliğini onlara anlatmalı ve kendilerini kötülük yapmaktan vazgeçirmeye gayret etmelidir. Eğer böyle davranılırsa kötüler ve kötülükler azalır. İyilik yaygınlaşır. Toplum huzur bulur. Bunun içindir ki, dinimiz iyiliği emr ve kötülükten alıkoymayı (yani emr bi’l-ma’ruf nehy ani’l-münker) Müslümanlar’m yerine getirmeleri gereken önemli ahlaki görevlerden biri saymıştır.