İttifak Devletleri Hangileridir?

İttifak Devletleri kuruluş amacı, İttifak Devletleri 1. dünya savaşı, İttifak Devletleri hakkında bilgi.

1.Dünya Savaşı’ndan, Almanya, Avus­turya, Macaristan devletlerinin oluşturdu­ğu birliğe verilen ad.

Bu birliğe savaştan önce İtalya da dahildi ancak savaş sıra­sında karşı birlik olan (itilaf devletlerine ka­tılmıştır. Sonradan, Osmanlı İmparatorlu­ğu ve Bulgaristan da İttifak devletleri bir­liği içinde yer aldı.