İtilaf Devletleri Hangileridir

İtilaf Devletleri kuruluş amacı, İtilaf Devletleri 1. dünya savaşı, İtilaf Devletleri hakkında bilgi.

1.Dünya Savaşından ittifak devletlerine karşı bir araya gelen; İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu birliğe verilen ad. Bu birlik için “Düvel-i İtilafiyye” veya “Üç­lü İttifak” tabirleri de kullanılmıştır.

Birli­ğe daha sonra Sırbistan, Belçika, Lüksem­burg, Karadağ, Japonya, İtalya, Portekiz, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Yu­nanistan ve Brezilya devletleri de katılmışlardır. 1.Dünya Savaşını bu birlik kazan­mıştır.