İstihare Nedir?

İstihare namazı nasıl kılınır, İstihareye nasıl yatılır, İstihareye yatmak hakkında bilgi.

Bir varlığa, benzediği başka bir varlığın niteliğini, adını vererek yapılan söz sanatı.

Teşbihin (benzetmenin) tek ögesiyle ya­pılan söz sanatına denir.

İki tür istiare vardır:

1- Açık İstiare: (istaira-i musarraha):

Yalnız kendisine benzetilenin bulundu­ğu, benzeyen öğenin bulunmadığı istia­relere denir.

“İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece”

Aşık Veysel

Benzeyen: Dünya. Kendisine benzeti­len: iki kapılı han. Ayrıca divan şiirinde kul­lanılan mazmunlarda açık istiare vardır. Sümbül (saç yerine, ok (kirpik yerine), pe­rişan (saç yerine)…

2- Kapalı İstiare: (İstiare-i Mekniye).

Yalnız benzeyenin belirtilip, kendisine benzetilenin bulunmadığı istiarelere denir.

“Sümbüllerini matem edüp çözsün ağlasın

Dâmâne döksün eşk-i firâvânı kûhsâr”

Baki

Dağlar, saçını çözüp ağlayan bir kadı­na benzetilmiş, ancak kendisine benzeti­len öge (kadın) söylenmemiştir.