İstifham Nedir?

İstifham örnekleri, İstifham sanatı hakkında bilgi.

Şiirde, anlatılmak isteneni soru biçimin­de söyleme sanatıdır. Amaç, soru sorup cevap beklemek değil, anlatımı etkili ha­le getirmektir.

“Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’î yanmaz mı” Fuzulî

“Altında mıdır üstünde midir cennet-i a’la

Elhak bu ne haiet bu ne hoş abu havadır”

Nedim

Şair İstanbul’un güzelliklerini soru yo­luyla anlatmaktadır.