İslamiyete Göre Kardeşliğin Önemi Nedir

İslam dinine göre kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri nelerdir, Din kardeşliği nedir şartları nelerdir, İslamiyete Göre Kardeşliğin Önemi Nedir

Aynı ana babadan olma. Ana veya babası müşterek olma. Kardeş olma hali. Ortak değerlere ve vasıflara sahip bulunma. Yakın arkadaşlık, samimi dostluk.

İslamiyet’te kardeşlik denince şüphesiz önce kan kardeşliği akla gelir. Öz kardeşlik, dayanışma, birbirini sayma, esirgeme başta gelir. Bunun dışında, İslamiyet’te, öz kardeşlerden başlayarak mahalle-köy kasaba-şehir, bölge-ülke, hatta bütün dünyayı içine alacak şekilde bir “din kardeşliği” müessesesi vardır. Müslümanlar birbirini sevmede, birbirini esirgemede, ihtiyaç ve acısını gidermede kardeşler gibidirler.

Hatta hadislerde “Bir uzvun organları gibidirler” denilmiştir. Din kardeşliği, içtimai yardımlaşma ve dayanışmayı gerektirir. Bunun en güzel örneğini müslümanlar, Hicretten sonra Medine’de göstermişlerdir. Medlneliler (Ensar), Mekkeli (Muhacir)lere kucak açmışlar; evlerini, paralarını, bağ-bahçelerini, hayvanlarını onlarla bir öz kardeş gibi bölüşmüşlerdir. Din kardeşliğinde, Medine’deki bu uygulama örnek alınmalıdır.