İslam’a Göre Şiir Nasıl Olmalıdır

İslam Şairleri kimlerdir, İslam dinine göre şiirde ölçü nasıl olmalıdır, Şiir nedir sözlük anlamı hakkında kısa bilgi.

“Vezinli ve kafiyeli söz” diye Tarif edilen şiir, edebiyat ölçülerine uygun olmalı, bedi zevkleri ve yüce mefkureleri dile getirmelidir. Manzum bir söze “Şiir” denilebilmesi için sadece vezin ve kafiyeyi yeterli görmemeli, edep ve haya duygularını çiğnememiş, basit arzuları dile getirmemiş olmasına da dikkat etmelidir.

siirŞiir mevzusuna dini açıdan yaklaşıldığı zaman, başkaca kayıt ve şartlar aranmakta ve İslam’ın ölçülerine uyanların övüldüğü, bu şartlara aykırı nazımların yerildiği görülmektedir. Bu husustaki beyanlar, dikkate alındığı zaman, bir nazmın makbul sayılması için dini hükümlere aykırı ifade taşımaması, şehvani duyguları tahrik eder mahiyette olmaması ve Müslümanları tahkir edici ifadelerden uzak olması gerekir. Bu şartlara uymayan ve umumi ahlakı ifsat eden bir nazım, dinimizce tasvip edilmemiştir.

“Şiir, söz makamındadır. Güzeli, kelamın güzeli gibi, çirkini, sözün adisi gibidir”. Bu sebeple kâinatın yegâne efendisi şair Hassan (R.A.) için mescide bir kürsü koydurtmuştu. O, İslam’ı öven, putperestliği ve müşrikleri yeren şiirlerini o kürsünün üzerine çıkarak inşat ederdi. Resul-i Ekrem (S.A.V.), ona hitaben “Ya Hassan! Resûlüllah’tan yana (onlara) sen cevap ver” demiş ve “Ya Allah, onu ruhul kuds ile takviye eyle” diye duada bulunmuştur. “Bazı şiirde hikmet vardır” Hadis-i Şerifi, dine aykırı olmayan şiirlerin makbul olduğunun açık bir belgesi olmaktadır.

Şiir yazma veya okuma merakı ilim tahsil etmeye, Kur ‘ân okumaya ve ibadetlerini ifa etmeye engel olacak bir seviyeye getirilmemelidir. Şiire büyük bir kabiliyeti ve ilme hudutsuz bir iştiyakı bulunan imam Şafii, İslam’ın şaşmaz ve şaşırtmaz ölçüleri ile tercihini yapmış ve “Şiir alimlere noksanlık veren bir şey olmasaydı Ben Şair Lebib’den daha güçlü bir şair olurdum” demiştir.

Ashabı-ı kiram arasında Hassan ve Refaha gibi şairler vardı. Ashab, Arap edebiyatı ile ilgili müzakereler yaparlardı. Hz. Ayşe’nin rahle-i tedrisinde yetişen Urve’nin oğlu Hişâm, babasının şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Şiiri, tıbbı, lügati ve fıkhı müminlerin annesi Aişe (R.A.)’dan fazla bilen hiçbir kadın görmedim.”