İslam Dininde Falcılık

Dinimizde falcılık neden yasaklanmıştır, Kurana göre fal bakmak neden yasaktır, Fal bakmak neden günahtır.

Kuran gaybı bilenin yalnız Allah olduğu­nu sık sık tekrarlar. Bu sebeple, bir nevi gayptan ve gelecekten haber verme olan falcılığı, fala inanmayı, bu vasıta ile insan­ların sömürülmesini yasaklamış, bu işlerin fısk, yani büyük günah olduğunu bildirmiş­tir. Ayette “…ve fal okları ile kısmet ara­manız size haram kılındı. Bunlar fasıktır” (Maide: 4) buyurulmakta, “…fal okları (ile fal bakma ve baktırma) şeytan işin­den bir pislik” (Mâide:90) olarak vasıflan­dırmaktadır.

Hz. Peygamber de sihir yapan, fal bakan ve baktıran kimsenin Müslüman toplumun bir üyesi sayılamayacağını, falcıya inanan kimsenin Hz. Muhammed’i inkar etmiş ola­cağını bildirerek İslamın genel öğretisi ile sihir ve falcılık arasındaki çelişkiye dikkat çekmiş, insanları falcılığın yol açacağı itikadi ve ameli zararlardan korumak istemiş­tir.