İsar Diğergamlık Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

İşar diğergamlık ne demektir, Dinimizde isar diğergamlık ile ilgili hadis ve ayetler nelerdir.

Cömertliğin bir üst derecesi, daha büyük bir fazilet olan isar (diğergamlık) dır. İsar, bir kimsenin, kendisinin ihtiyaç duyduğu bir şeyi başka bir muhtaca vermesi, onu kendine tercih etmesi, başkasını kendisinden daha çok düşünmesi demektir. Bu büyük fazilete sahip olanları Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de överek şöyle buyurmuştur:

“Muhacirlerden önce, Medineyi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere saygı beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını kendi öz canlarına tercih ederler.” (Haşr, 9)

Ashab-ı Kiram’dan Ebu Hureyre’nin rivayetine görere, bir gün, Hz. Peygamber’in huzuruna bir adam geldi. Açlıktan takatinin kesildiğini söyleyerek yiyecek bir şeyler istedi. Resulullah, bu adama bir şeyler vermeleri için hanımlarına haber gönderdi. Hanımları, evlerinde sudan başka bir yiyecek bulunmadığını bildirdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
“Bu gece, bu adamı kim misafir edecek?” dedi. Orada bulunan Medine’n Müslümanlar’dan biri, (ki bu zatın Ensar’dan Ebu Talha olduğu rivayet edilmiştir) Resulullah’a cevap vererek:
“Ya Rasûlullah, ben misafir ederim”, dedi. Adamı alıp evine götürdü. Durumu hanımına anlatarak evde yiyecek bir şey bulunup bulunmadığını sordu. Karısı yalnız çocuklarının yiyeceği kadar bir şey bulunduğunu söyledi. O da:
“Öyleyse çocukları bir şeyle avut, sofraya gelmek isterlerse uyutmaya çalış. Misafirimiz eve gelince ışığı söndür, karanlıkta ona kendimizi de yiyormuş gibi gösterelim” dedi. Böylece sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Kendileri karanlıkta yiyormuş gibi davrandılar fakat aç yattılar. Sabah olunca ev sahibi Peygamberimiz’in yanına gitti. Sevgili Peygamberimiz onu görünce şöyle dedi:
“Bu gece misafirinize yaptığınız muameleden Allah razı oldu ” (Riyazû ‘s-Salihin, I, 586-587)
Yukarıya aldığımız; “…Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını kendi öz canlarına tercih ederler”, Ayet-i Kerime’si bu olaya bağlı olarak işte bu kişiler hakkında nazil olmuştu.

Peygamberimiz (SAV), Hicret’ten sonra, Mekke’den gelen muhacirlerle Medine’nin yerlisi olan Ensar arasında kardeşlik ilan etmişti. İşte bu olaydan sonra da birbiri ile kardeş olanlar arasında büyük bir kaynaşma olmuş, Medineli Müslümanlar, hiçbir şeyleri olmayan Muhacir kardeşlerine evlerinin ve bahçelerinin en güzel yerlerini vermek istemişlerdi. Bu münasebetiyle diğergamlığın güzel örnekleri yaşanmıştı.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İsar Diğergamlık Nedir?"


Top