İş Nedir?

İş kuvveti nedir, İş formülü, İş örnekleri hakkında bilgi.

Bir kuvvet bir cisme etki eder ve bu cis­me yol aldırırsa (hareket ettirirse) bu kuv­vetin iş yaptığı söylenir. Eğer, kuvvet, uy­gulandığı cisme yol aldıramıyorsa, iş yap­mış sayılmaz zira iş, kuvvet ile yolun çar­pımına eşittir. İş (W)= Kuvvet (F) x Yol (ı=s) Kuvvet ne kadar büyük olursa olsun, cisim hareket etmezse (yol = s= 0) iş sıfır (0) olur.

Bir yükü yukarıya çıkaran bir kışı, bir arabayı çeken at, değirmeni çalıştıran akarsu, otomobili hareket ettiren motor… iş yapmaktadırlar.

is20 kg. ağırlığındaki bir yükü 1 m. yüksekliğe çıkarırsak veya 1 m. öteye hare­ket ettirirsek, 20 kg lik iş yapmış oluruz.

20 kg.’lık bir yükü 2 m. yükseğe çıkarmakla 40 kgm’lik iş yapmış oluruz.

Bu örneklerden anlaşıldığına göre, yol, aynı kaldığı halde kuvvet iki katına çıkın­ca iş iki katına çıkmış olur. Kuvvet aynı kaldığı halde yol iki katına çıkmış olursa, iş de iki katına çıkar. Yani iş, hem işi ya­pan kuvvetle, hem de kuvvetin etki nok­tasının aldığı yolla orantılıdır.

İş birimleriyle enerji birimleri aynıdır

1. Kf. S. sisteminde iş birimi kgm’dir. M.K.S. sisteminde iş birimi Joule’dir. C.G.S. sisteminde iş birimi Erg’dir.