İş Nedir, İş Sözleşmesi Nedir

İş nedir sözlük anlamı, iş gücü nedir, iş sözleşmesi nedir, özellikleri, yapılma nedeni hakkında kısa bilgi.

Ekonomik anlamda ele alındığı zaman iş, insanoğlunun, varlığını sürdürmek için gerekli olan araçları elde ettiği, ekonomik bir malı üretmek amacıyla harcadığı güce iş denir.

Emekçi sözcüğünün, sâdece bir işçi veya diğer bir deyişle bir el emeği geliştiren kişiyi içermediğini anımsatmak isteriz. Mühendis, doktor, yazar, endüstri ile uğraşan bir kimse vb.de bir emekçidir. Mesela bir doktor, zevk amacıyla isbir tablo yaptığı vakit bu, bir iş, değildir. Buna karşılık bir ressam, daha sonra satmak üzere bir eser meydana getirdiği ân bu şüphesiz (tamamlanmış) bir iştir.

İş Sözleşmesi Nedir

Herhangi bir ürün gibi emek de, bir alım satım nesnesidir. Bir kimse, başka kişilerle çalışmaya başlayacağı zaman iş şartları ve özellikle alması gereken ücret konusunda anlaşmaya varır. Bunu, bir iş anlaşması olarak tanımlayabiliriz. Bu anlaşmada işçinin ve işverenin görevleri ve hakları saptanır.

İş anlaşmasının hazırlanmasında ve belirlenmesinde devletin rolü büyüktür. Devlet, her iki tarafın da uyması gereken birtakım yasaları saptar.

Devletin bu davranışındaki amaç, emekçinin birtakım haklarının garanti edilmesidir. Meselâ, İş Yasası’nda belirli bir haftalık çalışma süresi (44 ya da 48 saat) vardır. Bundan başka işçinin güvenlik ve sağlık şartları, bayram tatilleri ve yıllık izinler, hastalık ya da bir kaza durumu ile ilgili maddeler de yer alır. Bu konuda daha birçok kural vardır.