escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

İş Bölümü Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 29 views

İş Bölümü sözlük anlamı, İş Bölümü ve uzmanlaşma nedir, İş Bölümü hakkında bilgi.

İnsanların toplumsal hayat yaşadıkla­rı sürece iş bölümüne gidilmesi zorunlu­luğu doğmuştur. İlkel toplumlarda cinsi­yete göre iş bölümü vardır. Kadın ev işle­riyle ilgilenirken erkek avlanmayla uğraş­mıştır.

Zamanla toplumların gelişmesi so­nucunda tek başına bir insan kendi ihti­yaçlarını sağlayamaz olmuştur. Günümüz toplumlarında ise iş bölümü dahada ge­lişmiştir. Doktorun terziye, marangoza, satıcıya, ayakkabıcıya ihtiyacı vardır.

On­ların da sağlıklı yaşamları için doktora ih­tiyaçları vardır. Toplumların gelişmesi iş bölümünde ihtisaslaşmayı doğurmuştur. Günümüzde öğrencilerin daha iyi bir eği­tim ve öğretim görmeleri için her dersin branş öğretmenleri tarafından verilmesi zorunluğu doğmuştur.

Toplumlarda iş bö­lümü olduğu gibi bir fabrikada üretilen araçların her bir parçasının ayrı ayrı iş­çiler tarafından yapılması seri üretimi sağlar. Verdiğimiz örneklere, dayanarak iş bölümünün tanımını şu şekilde yapabi­liriz; “iş bölümü, toplumların iş kollarına bölünmesi ve farklılaşmasıdır.” iş bölümünü iki ana dala ayırabiliriz:

  1. Mesleki Bölümü: “Toplumlarda türlü mesleklerin ve zanaatların doğması ve bunların ikinci derecede meslek ve zana­atlara ayrılması, üretimin bölümlenmesi, ihtisasın doğması mesleki iş bölümüdür.”
  2. Teknik iş Bölümü: “iş bölümünün bu kısmı daha ziyade emeğin bölünmesi ve teşkilatlanması ile ilgilidir. Bir üretim ko­lunda kurulan bir işletmede belli bir mal ve hizmetin üretimi için yapılması gerek­li işlerin bölünmesidir.
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "İş Bölümü Nedir?"


Top