İran Edebiyatında Aruz Hakkında Bilgi

İran Edebiyatında Aruz vezni kullanımı, İran Edebiyatında Aruz hakkında bilgi.

İran’ın daha Sasaniler devrinde oldukça zengin bir edebiyatı vardı. Arap istilası üzerine İran medeniyeti geniş ölçüde Arapların tesiri altında kaldı. 8. ve 9. yüzyıllarda İran’ın iyiden iyiye Arap kültürünü benimsediğini, memleketin büyük bir kısmının İslamlığı kabul ettiğini görüyoruz.

Bütün bu etkiler İran nazmında da aruz vezninin kullanılmaya başlanmasına yol açtı. Ancak, İranlılar aruzun eskiden kullandıkları vezinlere yakın olan bahirlerini kullandıkları gibi, kendileri de dillerinin yapısına uygun yeni bahirler meydana getirdiler. İran şiirinde başlıca 26 aruz bahri kullanılmıştır.

Leave a Reply