İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah Suresi Türkçe meali, İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah, şerh etmek, açıp genişletmek demektir. Kuran-ı Kerîm’in 94. suresinin adıdır. Mekke’de ed-Duha suresinden son­ra ve el-Asr suresinden önce nazil olmuş­tur. Surede 8 ayet mevcuttur.

Bu surede, Hz. Peygamber’in kalbinin genişletildiği, sırtından büyük bir yükün kalktığı, şanının yüceltildiği, her güçlüğün mutlaka iki kolaylığı bulunduğu anlatılmakta ve bir iş bitirilince boş durmayıp yeni bir işe başlanılması gerektiği beyan edilmektedir. Hz. Peygamber’in göğsünün genişletilme­si konusunu müfessirler, iki şekilde anlayıp yorumlamışlardır, Birincisi, Hz. Peygam­ber’in maddi kalbinin bizzat yıkanıp temizlenmesidir.

Miraç öncesinde Hz. Peygam­ber’in kalbi, göğsünden çıkartılıp yıkanmış ve içine ilim ve iman doldurularak tekrar ye­rine konmuştur. Bu ayetin zâhirî anlamına ve bu konuda nakledilen bazı hadislere uy­gun düşmektedir, ikincisi ise, cahillerin ve Mekkeli müşriklerin hakka saldırıları karşı­sında bunalan Hz. Peygamber’in sıkıntıla­rının giderilip onun rahatlatılmasıdır. Nite­kim Hz. Peygamber bir tebliğci olarak zaman zaman sıkıntıya düşmüş ve üzüntüsünden dolayı zor anlar yaşamıştır. Bunun üzerine Allah Teala, Hz. Peygam­ber’in göğsünü açıp kalbini sevinç, huzur ve güvene kavuşturmuştur. Surede her zor­luğun iki kolaylığı olduğu anlatılmaktadır. Al­lah’a dayanmak ve ona güvenmek, sıkın­tıdan kurtulmanın en güzel ve en kolay çaresidir.