İnsanda Döllenme Nasıl Olur, Döllenme Evresi

Sperm ve yumurtanın birleşmesi nasıl olur, Kadınlarda döllenme nasıl gerçekleşir çeşitleri nelerdir kısa bilgi.

Embriyo ve Genler: Canlının en küçük ünitesi, hücredir. Döllenmiş bir yumurtadan, ana hücrenin sürekli olarak iki ayrı hücreye bölünmesiyle, birçok hücrelerden oluşan bir organizma doğar.

Yumurta hücresinin büyüklüğü yaklaşık olarak 0.2 mm., yani sadece bir toplu iğnenin ucu kadardır. Döllenmiş bir yumurtada insanın tüm temel öğeleri vardır. Çocuğun büyümesi, gelişmesi ve karakteriyle ilgili her şey, dişi yumurta hücresinin sperma hücresiyle birleşmesi sırasında ana -babadan alınan eşit sayıdaki genlerle döllenmiş yumurtaya geçer. Kalıtım öğelerini taşıyan faktörlere tıp dilinde “Gen” adı verilmektedir.

Kalıtım taşıyıcıları üzerinde sayısız genler vardır. İnsan vücudunun her hücresi belirli ve sayısı hiç değişmeyen kalıtım taşıyıcılarına sahiptir. Bu taşıyıcılara “Kromozom” adı verilir. Kromozomlar, hücre çekirdeğinin içinde bulunur ve ancak hücrenin bölünmesi sırasında görülebilir.

Kalıtım taşıyıcısı olan kromozomlar, bir hücrenin bölünmesi sırasında modern teknik yöntemlerle gözle görülebilir duruma getirilip sayılabilir.
Her hücrede toplam 46 tek kromozom, daha doğrusu, kromozomlar çift olarak sıralandıklarından 23 çift kromozom (2X 23) bulunur, insanm cinsiyetini bu kromozonlardan biri belirler.

Bundan ötürü de bu kromozomlara ‘Cinsiyet kromozomu’ adı verilir. Kadında (XX), erkekte (XY) cinsiyet kromozomları bulunur. Bu kromozomlardan birer tanesinin birleşmesinden çocuğun cinsiyeti oluşur. Geri kalan 2 X 22 kromozom erkek ve kadında değişmez, aynıdır. Bir hücrenin her bölünüşünden önce kromozom sayısı iki katma çıkar. Böylece, bölünmeden sonra oluşan iki yeni hücrenin her birindeki kromozom sayısı 2X23′ tür.

Olgunluk Bölünmesi, insan vücudundaki her hücrede 46 kromozom (23 çift) olmasına karşılık, döllenme yeteneği olan yumurta hücresi ve sperma hücresindeki kromozom sayısı, bu miktarın yarısı kadardır. Kromozom sayısının yarıya inmesinin nedeni, yumurta ve sperma hücrelerinin olgunlaşarak bölünmesidir. Döllenmeyle oluşan embriyodaki kromozom sayısı, ana -baba hücrelerindeki kromozom sayısının birleşmesiyle yine 46′ ya yükselir.

Kalıtım Faktörleri: Kalıtım faktörleri hücrede bulunan 46 kromozom arasında dağılmıştır. Kalıtım faktörlerinin yapısı bugün artık çok iyi bilinmektedir.
Bitki, hayvan, bakteri gibi her canlı organizmada kalıtım faktörleri aynı yapıdadır. Kalıtım faktörü, başlıca protein zincirinden oluşmuş ve birbirine sıkıca sarılmış iki iplikçikten meydana gelir, insan vücudundaki her çift kalıtım iplikçiğinde 10 milyar tek parça bulunduğunu tasavvur etmek bile güçtür.

Döllenme Hakkında Bilgi