İnfitar Suresi Hakkında Bilgi

İnfitar Suresi faziletleri nelerdir, İnfitar Suresi hakkında bilgi.

İnfitar, ayrılmak demektir, bemanın ya-rıldığı söylenerek konuya başlandığı için, sureye bu ad verilmiştir. Mekke döneminin sonlarına doğru, en-Nâziât suresinden sonra ve elinşlkak suresinden önce nâzil olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in 82. süresidir. Bu surede 19 ayet, 80 kelime ve 327 harf bulunmaktadır.

Bu surede, kıyamet esnasında meydana gelecek olaylar ele alınmakta ve göğün yarılacağı, yıldızların dağılacağı, denizlerin birbirine karışarak tek bir deniz gibi olacağı, ölülerin dirileceği ve neler yapıp neler yapmadıklarını bilecekleri anlatılmaktadır. İnsanın yaratıcısını yalanlaması için hiç bir sebep olmadığını, zira kendisini yaratanın, şekil ve biçim verenin Allah olduğunu hatırlatan ayetlerden sonra, insanların melekler tarafından kontrol edildiği beyan edilmektedir. (C.KIRCA)